Strategisch plan

"Samen krachtig leren"
De genoemde zes bouwstenen vormen de uitgangspunten voor de beleidsthema's en voornemens binnen het beleid, te weten:
 • Onderwijstoekomst Lijn 83
 • Professionele cultuur
 • Partnerschap
 • Bedrijfsvoering
 • ICT en leren

Onderwijstoekomst Lijn 83
 • We werken samen.
 • Actieve en betrokken leerlingen.
 • Teams gaan bewust op zoek naar het verbeteren van het bestaand onderwijsleerproces.
 • Het kind heeft mede regie over zij/haar ontwikkeling.
 • We gaan uit van het niveau en de behoeften van het kind (maatwerk).
 • Kinderen zijn uitgerust voor de toekomst met cognitieve, sociale en persoonlijke vaardigheden.

Professionele Cultuur
 • Eenvoudige processen.
 • Faciliterend leiderschap. Inspirator, coach, begeleider.
 • Professionele dialoog
 • Schooloverstijgend werken.
 • Innoveren en ontwikkelen

Partnerschap
 • Lijn 83 werkt samen met haar omgeving en treedt actief in overleg met betrokken partners.

Bedrijfsvoering
 • Herinrichting bedrijfsvoering Lijn 83.
  • 5 verbeterthema's:
   • Communicatie.
   • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
   • Processen.
   • Prestatiesturing.
   • Systemen en middelen
ICT en leren
 • Wetenschap en technologie is opgenomen in het curriculum.
 • Kinderen zijn digitaal geletterd voor de toekomst.
 • Privacy en beveiliging voldoet aan de wettelijke richtlijnen.
 • Hardware en architectuur voldoen aan de voorwaarden die het onderwijs stelt.
 • Medewerkers Lijn 83 zijn ICT bekwaam en beschikken over de benodigde didactische ICT vaardigheden.


Klik hier voor de pagina "strategische koers"