INTRANET Lijn 83

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Lijn 83 is per 01-01-2017 samengesteld uit de volgende personen:
 
Dhr. A. Knevel
Voorzitter 
Lid remuneratiecommissie 
Dhr. G. Vrinte 
Vice-voorzitter 
Lid remuneratiecommissie
Mevr. B. Wein 
Lid 
Lid commisie onderwijs en kwaliteit 
en remuneratiecommissie
Mevr. A. van Mil 
Lid 
Lid auditcommissie  
Dhr. F. Vullings  
Lid 
Lid commissie onderwijs en kwaliteit
en auditcommisie
Dhr. M. Rutten 
Lid 
Lid auditcommissie 
Dhr. M. Bergmans
Lid 
Lid commisie onderwijs en kwaliteit 
 


 


 

​De Raad van Toezicht heeft ten behoeve van haar functioneren een reglement Raad van toezicht Lijn 83 vastgesteld.
Klik hier voor de nevenfuncties van de Raad van Toezicht.