Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Lijn 83 is per 26-01-2021 samengesteld uit de volgende personen:
 
mv. Bertruke Wein - Felling
(Milsbeek)
Voorzitter 
Lid remuneratiecommissie 
dhr. Maurice Bergmans
(Wellerlooi)
Plv. voorzitter
Lid remuneratiecommissie, lid ad-hoc commissie begeleiding KEC Picardie,
lid commissie onderwijs & kwaliteit
dhr. Marcel Janssen
(Ottersum)
Lid 
Voorzitter commissie onderwijs & kwaliteit, 
lid ad-hoc commissie begeleiding KEC Picardie
dhr. Hans Jaspers
(Siebengewald)
Lid 
Lid auditcommissie
dhr. Martien Rutten
(Gennep)
Lid 
Voorzitter auditcommissie
dhr. Frans Vullings
(Gennep)
Lid 
Lid auditcommissie, lid commissie onderwijs & kwaliteit
dhr. Gerard Vrinte
(Nieuw Bergen)
Lid 
Voorzitter remuneratiecommissie
 


 


 
De Raad van Toezicht heeft ten behoeve van haar functioneren een 
reglement Raad van toezicht Lijn 83 vastgesteld.
Klik hier voor de nevenfuncties van de Raad van Toezicht.