Samen Krachtig Leren
Samen Krachtig Leren
Stichting Lijn 83 primair onderwijs staat voor kwaliteit van onderwijs in de kop van Noord-Limburg.
Onze doelstelling is het bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook/Middelaar. De stichting telt 14 basisscholen eneen school voor speciaal basisonderwijs, ongeveer 2.200 leerlingen en ruim 260 medewerkers. Binnen Lijn 83 maken we onderscheid in besturen door het College van Bestuur en toezicht houden door de Raad van Toezicht. Iedere school heeft binnen de kaders van het stichtingsbeleid de ruimte om een eigen onderwijsconcept vorm te geven.