Michiel Leijser benoemd als Voorzitter College van Bestuur Lijn 83.

27 mei 2019

 

Michiel Leijser MBA start op 1 juni 2019 als Voorzitter College van Bestuur van Lijn 83. Dat heeft de Raad van Toezicht bekend gemaakt.
 

Michiel Leijser: 'Het is een grote eer om vanuit deze positie te mogen bijdragen aan de toekomst van Lijn 83. Ik kijk uit naar de samenwerking met de mensen binnen en rondom de stichting. Het is een mooie uitdaging om gezamenlijk te zorgen voor krachtig onderwijs op de scholen.'

Bertruke Wein, voorzitter van de Raad van Toezicht van Lijn 83: 'Met Michiel Leijser heeft Lijn 83 een enthousiaste en toegankelijke nieuwe collegevoorzitter. Hij is een verbinder, een goed communicator en bekend met de organisatie Lijn 83. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe strategische koers. Een koers waar kinderen, ouders, leerkrachten, directeuren en partners van Lijn 83 samen aan hebben gewerkt. Een koers die bijdraagt aan meer uniformiteit als organisatie én tegelijkertijd ruimte geeft aan scholen om vanuit vertrouwen eigentijds en goed onderwijs te blijven verzorgen in de kop van Noord-Limburg. Van harte verwelkomen wij dan ook Michiel Leijser als voorzitter van Lijn 83.'

Michiel Leijser (43 jaar, woonachtig in Molenhoek) heeft bijna 20 jaar ervaring in het onderwijs: van leerkracht tot directeur, van projectleider op diverse terreinen tot hoofd bedrijfsvoering. Het afgelopen jaar heeft hij ervaring opgedaan als interim-bestuurder van Lijn 83. Michiel heeft in 2018 succesvol zijn Master of Business Administration aan de Avans Hogeschool afgerond. Hij is daarnaast bestuurslid van Teachers4Teachers, een organisatie die een bijdrage wil leveren aan de onderwijsontwikkeling in Kenia door op vrijwillige basis onderwijsgevenden uit Nederland en Kenia met elkaar in contact te brengen.