Delen = vermenigvuldigen

"Delen maakt rijker"
De medewerkers van Lijn 83 staan met elkaar in verbinding en leren van elkaar. Door collegiaal en school overstijgend contact tussen medewerkers, wordt kennis gedeeld en daarmee vermenigvuldigd. Medewerkers geven vorm aan een actieve leergemeenschap en wisselen informatie, kennis en materialen uit. Scholen en medewerkers ondersteunen elkaar op relevante gebieden.

Focuspunten
  1. Lijn 83 scholen en medewerkers versterken elkaar.
  2. Samen om elkaar te versterken.
  3. De kracht van Lijn 83 is groter dan de optelsom van meerdere unieke delen.
  4. Het bestuurskantoor ondersteunt en richt zich met name op innovatief onderwijs en efficiënte bedrijfsvoering.
  5. Iedere school heeft een eigen visie op onderwijs, waardoor Lijn 83 kinderen en ouders keuzemogelijkheid biedt.