INTRANET Lijn 83
Welkom
Welkom op de website van Lijn 83. Lijn 83 geeft met 280 medewerkers basisonderwijs aan ongeveer 2700 kinderen in de kop van Noord-Limburg.  ...
Welkom
Stichting Lijn 83 primair onderwijs is op 01-01-2015 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Katholiek Basisonderwijs Bergen en Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers.
Onze doelstelling is het bieden van goed onderwijs aan onze leerlingen in de gemeenten Bergen, Gennep en Mook/Middelaar. De stichting telt 14 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs, ongeveer 2500 leerlingen en ruim 280 medewerkers. Binnen Lijn 83 maken we onderscheid in besturen door het College van Bestuur en toezicht houden door de Raad van Toezicht. Iedere school heeft binnen de kaders van het stichtingsbeleid de ruimte om een eigen onderwijsconcept vorm te geven. Die eigenheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Lijn 83: wij vormen weliswaar één organisatie, maar zijn geen eenheidsproduct.