INTRANET Lijn 83

Vactures Leden Raad van Toezicht stichting Doejemee

13 maart 2018
Stichting Doejemee
Samen met haar partners wil Stichting Doejemee kinderen brede ontwikkelingskansen bieden in
een rijke leer- en leefomgeving.
We zorgen ervoor dat kinderen plezier beleven aan bewegen en
creatief bezig zijn, dat zij andere kinderen ontmoeten, dat zij hun talenten ontdekken en deze
leren te benutten.
In ons denken en doen staat het kind centraal. Stichting Doejemee inspireert,
adviseert en verbindt het primair onderwijs, kindcentra, kinderopvangorganisatie, gemeenten,
sportverenigingen, lokale cultuuraanbieders en andere partners om te komen tot een rijk
aanbod sport en cultuur voor alle kinderen van 2-15 jaar, zowel onder als na schooltijd.

Onlangs is besloten de bestuursstructuur van Doejemee aan te passen conform de code goed
bestuur.
De huidige directeur wordt de nieuwe bestuurder van Stichting Doejemee en er wordt
een Raad van Toezicht benoemd.
In dat kader zijn we op zoek naar een drietal Leden Raad van Toezicht.

Meer informatie over de vacature en de procedure vindt u hier!