Lijn 83 Primair Onderwijs


Met ingang van 1 januari 2015 zijn SKBO Bergen en SKOMeN gefuseerd in de Stichting Lijn 83 primair onderwijs. U kunt informatie over Lijn 83 vinden op www.lijn83po.nl.