INTRANET Lijn 83

Missie en visie

Missie: (Waar staan we voor?)

We brengen talenten van kinderen maximaal tot ontplooiing waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandig, flexibel, creatief, harmonieus en gelukkig persoon. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen. We werken vanuit onze kernwaarden: Verbinding, Ambitie, Vakmanschap, Vertrouwen en Optimisme.

Visie: (Waar gaan we voor?)

Leerlingen:
Elke leerling geven we mede-eigenaarschap over zijn eigen leren. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor een brede talentontwikkeling bij de kinderen, waarbij de 21ste century skills (samenwerken, kennisconstructie, ICTgebruik voor leren, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken) centraal staan. We bieden elke leerling de kans om uit te groeien tot een autonoom persoon, waar een balans is tussen welbevinden en prestaties.

Organisatie:
We zijn een innoverende professionele organisatie, die resultaatgericht werkt.
In deze organisatie nemen mensen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, komen talenten tot hun recht en worden onze waarden uitgedragen en nageleefd. Leraren zijn de spil waar het omdraait als het gaat om goed onderwijs. Binnen onze organisatie leren we van en met elkaar binnen een rijke leeromgeving en werken we met gedeeld leiderschap.

Omgeving:
We werken aan educatief partnerschap: Een wederzijdse betrokkenheid en samenwerking tussen ouders, school en organisaties in de kinderopvang, teneinde optimale omstandigheden te creren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school en in de kinderopvang. Daartoe gaan we met elkaar in dialoog en werken we zoveel mogelijk samen.