INTRANET Lijn 83

Directeur educatief cluster Vitus- en Catharinaschool

vacature
Directeur
educatief cluster Vitus- en Catharinaschool
in Well en Wellerlooi
wtf 1,0

Stichting Lijn 83 primair onderwijs is verantwoordelijk voor het onderwijs op veertien reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs in de kop van Noord-Limburg.
De naam Lijn 83 symboliseert de verbinding tussen de kernen van Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.
Lijn 83 verzorgt basisonderwijs aan ongeveer 2400 leerlingen en heeft 260 medewerkers.
Vanaf komend schooljaar zullen de Catharinaschool in Wellerlooi en de Vitusschool in Well een educatief cluster gaan vormen. Concreet betekent dit dat er één directeur benoemd zal worden voor dit educatief cluster.
De taak van de directeur wordt om samen met de beide teams gedeelde ontwikkelthema's van beide scholen vast te stellen en te onderzoeken waar de teams elkaar kunnen versterken zonder dat er sprake is van een fusie van scholen. Beide scholen hebben ruimte om zich op een eigen manier te blijven ontwikkelen.

Meer informatie:
Informatie over de scholen is te vinden op www.vitusschool.nl en www.bscatharina.nl.  
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature en de ontwikkeling naar een educatief cluster kunt u contact opnemen met de heer Leijser, voorzitter College van Bestuur Lijn 83; telefoon 0485-540939.

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO PO.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Reacties kunnen tot uiterlijk 10 juni a.s. gestuurd worden naar g.voesten@lijn83po.nl.

Download hieronder de uitgebreide functiebeschrijving, een overzicht van de werkzaamheden en competenties directeur Lijn 83 en de profielschets van de teams van de Vitus- en Catharinaschool.